Entreprenadformer

Olika Entreprenadformer

En entreprenad förekommer i flera olika former och kan betecknas på många olika sätt. Även idag händer det att en ny entreprenadbeteckning tas fram. För att undvika missförstånd och olika former av misstag gäller det att läsa avtalen noga.

De olika entreprenadformerna som existerar definierar huvudsakligen hur ansvaret ska fördelas mellan beställaren och de olika entreprenörerna. Ansvarsfördelningen ska tydligt framgå och regleras i avtalet.

Nedan är en lista över våra vanligaste entreprenadformer:
 • Totalentreprenad
 • Delad entreprenad
 • Generalentreprenad
 • Underentreprenad
 • Utförarentreprenader
 • Anläggningsentreprenad
 • Installationsentreprenad
 • Markentreprenad
 • Plåtentreprenad
 • Förhandlingsentreprenad
 • Funktionsentreprenad
 • Småhusentreprenad
 • Byggnadsentreprenad

Det förekommer även i sällsynta fall andra former av entreprenad men dessa former är väldigt sällsynta.