Delad entreprenad - hur fungerar det - för & nackdelar

Delad entreprenad

I en delad entreprenad genomför byggherren, ett företag, projektering och lägger ut olika delar av byggprojektet på olika mindre entreprenader. Delad entreprenad kan drivas på flera olika sätt, men vanligast är att beställaren skriver ett kontrakt eller avtal med två eller flera entreprenörer. Dessa entreprenörer kan i sin tur välja att lägga ut valda delar av sina åtaganden på underentreprenad, förutsatt av avtalet motsäger detta.

Enklaste formen av delad entreprenad

Beställaren kontaktar en hustillverkare och beställer ett nyckelfärdigt hus. Beställaren anlitar sedan ett annat företag som projekterar bygget och bygger och monterar huset på plats.

Komplicerad delad entreprenad

När det gäller stora och komplicerade byggen uppstår vanligtvis komplicerad delad entreprenad. Med detta menas att den som är huvudansvarig för bygget avtalar med och anlitar många olika underentreprenörer för de olika delarna av bygget. Komplexiteten uppstår då de olika entreprenörerna ska komma överens om vem som ska göra vad och hur samt vems fel det är om något blir fel. Några exempel på typiska entreprenader som läggs ut på mindre entreprenörer vid stora projekt:

  • Plåtentreprenad
  • Elinstallationsentreprenad
  • VVS-entreprenad
  • Betongentreprenad
  • Anläggningsentreprenad
  • Markentreprenad
  • Grundläggningsantreprenad
  • Byggnadsentreprenad


Nackdelar med delad entreprenad

Som beställare blir man vid delad entreprenad själv ansvarig för att utföra planering och projektering samt att hitta entreprenörer vid rätt tidpunkt. Då du också är byggherre kan du dessutom bli ansvarig för arbetsmiljön och eventuella arbetsplatsolyckor. Se till att kontrollera att alla entreprenörer som anlitas har F-skattsedel, annars kan du tvingas betala dennes skatt.

Fördelar med delad entreprenad

För den som kan en hel del om byggen och gärna vill leda ett byggprojekt så är delad entreprenad mycket passande. Största fördelen är så klart att det blir billigare då du själv utför en del av arbetet och kan välja vilka entreprenörer du vill anlita. Du kan också själv välja att utföra en del av arbetet, som t.ex. tapetsering och golvläggning.

Enkel delad entreprenad

Beställaren kontaktar en hustillverkare och beställer ett nyckelfärdigt hus. Beställaren anlitar också en byggherre vilken i sin tur byggets projektering. Beställaren avtalar med en entreprenör om markentreprenad vilken förbereder marken, kopplar in avlopp, fixar dräneringen och eventuell betonggrund. Beställaren anlitar också ett byggföretag vilket monterar huset med hjälp av eventuella underentreprenörer.